Waarom sigarenmakers opeens huizen gaan bouwen in Den Bosch (bonus)

April 17th, 2023 · 7 mins 27 secs

About this Episode

Onderzoeker Jos Neomagus struinde twee jaar lang in diverse archieven en maakte het beeld op van honderd jaar Brabant Wonen. Hij wandelde door de wereld van krotten en sloppen in Brabant en stuitte op opmerkelijke verhalen. Hoe jonge sigarenmakers niet langer rookwaar produceerden maar met specie en troffel op de steigers klommen om woningen te bouwen. Wat is daar de reden van?

En waar laat je je kippen en varken als je altijd in een krotje hebt gewoond, weliswaar met een lapje grond erom heen, en je verhuist naar een nieuwbouwhuis met een schamel tuintje? Dat probleem trof begin vorige eeuw honderden Ossenaren die als protest een handtekeningenactie begonnen. Of hun roep om meer grond werd gehoord? Je hoort het in deze bonusaflevering.

Reageren? [email protected]

Dit is een bonus bij aflevering 14: Toen was een krot heel gewoon:
www.bhic.nl/podcast/14

Alles over onze podcast:
www.bhic.nl/podcast